Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/arbeidsongeschiktheid.nl/arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl/public/fw/plugins/sidebar/news/view.laatstenieuws.class.php on line 11
AOV Producten/Algemeen AOV productaanbod - Alle ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV's) in een volledig overzicht met alle informatie. AOV Nederland www.arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl - Arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl

Algemeen productaanbod ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV's)

Een particuliere verzekering tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid kent verschillende soorten. In sommige gevallen is het gunstig om de verzekeringen te combineren met elkaar. U kunt zichzelf verzekeren tegen het verlies van inkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid door het afsluiten van één van de volgende producten (of een combinatie daarvan).

Speciaal voor starters:

 • Starters AOV – ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering voor startende ondernemers die meegroeit naarmate uw bedrijf ook groeit.

 • Gangbare producten:

 • Normale AOV (volledig) – ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering met meest uitgebreide dekking;

 • Normale AOV (budget) – ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering met dekking aangepast op persoonlijke situatie;

 • Vaste Lasten AOV – ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering die uitkeert bij arbeidsongeschiktheid om enkel doorlopende vaste lasten te kunnen blijven betalen;

 • Ongevallen AOV – keert enkel uit bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval;

 • Ernstige Ziektes AOV – ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering die enkel uitkeert bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ernstige ziektes;

 • Alternatief:

 • Vangnet AOV – ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen.

Wel of geen medische keuring?

Bij de Ongevallen AOV en de Vangnet ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) worden nooit een gezondheidsverklaring of een medische keuring geëist. Bij het afsluiten van een van de overige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dient wel een gezondheidsverklaring te worden ingevuld. Daarnaast vraagt circa vier op de 10 verzekeraars om een medische keuring vanaf omstreeks het 45e levensjaar voor het afsluiten. Bij een te verzekeren jaarinkomen hoger dan € 50.000,- bij afsluiten wordt bij zeven op de 10 verzekeraars een medische keuring vereist en bij zes op de 10 wordt een bloedonderzoek verplicht gesteld.

 • Starters AOV (ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering voor startende ondernemers)

 • Speciaal voor starters en aankomende zelfstandigen is er de Starters AOV. Deze variant van de AOV is zelf samen te stellen uit bovengenoemde AOV's en groeit mee naarmate uw bedrijf ook groeit. Er wordt regelmatig geredeneerd dat tijdens het opstarten van een bedrijf het afdekken van het risico van arbeidsongeschiktheid moet worden uitgesteld omdat er nog niet voldoende winst wordt gemaakt. Daar is nu een oplossing voor!

  Er zijn een aantal startersvoordelen van de Starters AOV (ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering voor startende ondernemers):

  • Al vanaf zes maanden voorafgaand aan de start zijn kosten voor advies zakelijk aftrekbaar;
  • Advieskosten kunnen mogelijk gespreid terugbetaald worden over maximaal twee jaar (afhankelijk van de situatie);
  • U bent vanaf de start van uw bedrijf verzekerd;
  • U bent verzekerd naar draagkracht; zo bent u ervan verzekerd de premie altijd te kunnen blijven betalen;
  • Er wordt een Starters AOV plan (ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering voor startende ondernemers plan) met u gemaakt, zodat u toewerkt naar de verzekering die het best past bij uw veranderde situatie;
  • U kunt uw verzekering zonder nieuw advies aanpassen of omzetten - de verzekering wordt aangepast naarmate u het afgesproken bedrag verdient.
  • Gaat het onverhoopt minder goed met uw bedrijf? Dan kunt u het gewoon omzetten naar een goedkoper product dat bij u past.

  De Starters AOV (ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering voor startende ondernemers) is beschikbaar voor ondernemers die minder dan drie jaar geleden begonnen zijn met hun bedrijf. Wilt u meer weten over de Starters AOV? Vraag direct een gratis adviesgesprek voor de Starters AOV aan.

 • Normale AOV

 • Een normale AOV kent twee vormen, namelijk een volledige variant en een budget variant. Een Volledige AOV is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zonder beperkte uitkeringsvoorwaarden, terwijl een Budget AOV wel beperkte uitkeringsvoorwaarden kent, zoals beperkte uitkeringsduur of beperkte dekking. De premies zijn hierdoor lager en de verzekering wordt meer op de persoonlijke situatie afgestemd, doordat per situatie gekeken wordt welke van de verschillende keuzeaspecten het best passend zijn.

  Het invullen van een gezondheidsverklaring is bij een Normale AOV (Volledige AOV en Budget AOV) verplicht en sommige verzekeraars kunnen, indien hier aanleiding toe is, tevens een medische keuring eisen.

 • Vaste Lasten AOV

 • Met een Vaste Lasten AOV verzekert u zichzelf tegen het risico dat u uw individuele vaste lasten niet meer kunt betalen als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering past goed bij ondernemers waarbij het voldoende is dat alleen de vaste lasten doorbetaald worden.

  Vaste lasten kunnen zijn:

  • Alle vaste bedrijfskosten (onder andere huur / hypotheek en hypotheekrente bedrijfspand, rentekrediet, leasekosten bedrijfsmiddelen, zoals een leaseauto);
  • Woningkosten (bijvoorbeeld huur, hypotheekaflossing en –rente en onroerende zaak belasting (OZB);
  • Verzekeringspremies (bijvoorbeeld inboedel-, opstal-, of levensverzekeringen);
  • Persoonlijke lening / doorlopend krediet (aflossing en rente);
  • Studiekosten van kinderen;
  • Alimentatie.

  Met de Vaste Lasten AOV kunt u van te voren bepalen welke vaste lasten u wilt verzekeren. Het invullen van een gezondheidsverklaring is verplicht en sommige verzekeraars kunnen, indien hier aanleiding toe is, tevens een medische keuring eisen.

 • Ongevallen AOV

 • De Ongevallen AOV (ongevallenverzekering) keert alleen uit bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval. De uitkering is een vooraf afgesproken bedrag en is dus een sommenverzekering. De meeste ongevallenverzekeringen zijn van toepassing op minimaal de twee gevolgen: invaliditeit en overlijden. Daarnaast kunnen vaak ook medische kosten of tandartskosten worden meeverzekerd die veroorzaakt worden door een ongeval.

  Omdat ongelukken heel plotseling gebeuren en de gevolgen meestal grote aanpassingen in het dagelijks leven vergen, zijn de financiële gevolgen vaak van directe invloed. Een Ongevallen AOV is een verzekering die direct een fors bedrag uitbetaald, zodat alle aandacht aan het herstel kan worden geschonken. Het is verstandig om als zelfstandige tenminste het risico op ongevallen verzekerd te zijn. De ongevallenverzekering kan individueel worden afgesloten, maar werkt ook goed als combinatie met een Normale AOV (hieronder vallen de Volledige AOV en Budget AOV). Zo wordt een periodieke uitkering vanuit de Normale AOV (zowel de Volledige AOV als de Budget AOV) verkregen, alsook een bedrag ineens vanuit de Ongevallen AOV om de extra kosten of aanpassingen aan bijvoorbeeld een huis te kunnen bekostigen. Kwalitatief gezien is deze combinatie aan te bevelen.

  Bij de Ongevallen AOV hoeft geen gezondheidsverklaring te worden ingevuld en is geen medische keuring vereist, omdat alleen het risico van een ongeval gedekt wordt.

 • Ernstige Ziektes AOV

 • De ‘Ernstige Ziektes AOV’ - ook wel een Terminal- of Critical Illness Verzekering genoemd – is een verzekering die recht geeft op een uitkering wanneer sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een bij het afsluiten afgesproken ziektebeeld (een bepaalde vaak ernstige ziekte). Bij alle andere oorzaken keert deze verzekering niet uit. Deze verzekering is geschikt voor ondernemers die een verhoogt risico denken te hebben op specifieke aandoeningen en dit willen afdekken. Bij een Ernstige Ziektes AOV is het invullen van een gezondheidsverklaring verplicht en sommige verzekeraars kunnen, indien hier aanleiding toe is, tevens een medische keuring eisen.

 • Alternatief: Vangnet AOV

 • Wij raden aan om altijd eerst te bekijken of u in aanmerking komt voor een van de hierboven genoemde reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een ondernemer niet geaccepteerd wordt voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, bijvoorbeeld bij medische problemen waarvan het risico moeilijk af te dekken is. In dat geval wordt een alternatief aangeboden, namelijk de WAZ vangnetregeling voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen, oftewel het Vangnet AOV. Deze verzekering is alleen af te sluiten voor zelfstandigen die minder dan 15 maanden geleden begonnen zijn als ondernemer.

  In tegenstelling tot de reguliere aov’s kent de vangnetverzekering een aantal vaste kenmerken:

  • Wachttijd is 1 jaar;
  • Verzekerd bedrag is 70% van het wettelijk minimumloon;
  • Uitkeringscriterium is gangbare arbeid;
  • Verzekerde bedragen worden ieder jaar geïndexeerd;
  • Geen beperkte uitkeringsduur, dus loopt door tot de pensioensgerechtigde leeftijd.

  Bij de Vangnet AOV hoeft geen gezondheidsverklaring te worden ingevuld en is geen medische keuring vereist, omdat deze verzekering iedere moeilijk verzekerbare zelfstandige moet accepteren.

ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) premie berekenen en vergelijken

Als zelfstandig ondernemer wilt u waar voor uw geld. Daar hoort een zo volledig mogelijke ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) bij tegen een betaalbare prijs. Er zijn tientallen verschillende ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV’s) en voor elke situatie zijn de premie en voorwaarden weer anders. Met de ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV) Premietool vergelijkt u alle ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV’s) op de beste voorwaarden en de laagst mogelijke premie in een compleet overzicht.

AOV PREMIE-TOOL

Met deze premie vergelijkingstool vergelijkt u alle Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV) producten van alle maatschappijen en berekent u de Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV) premie voor uw persoonlijke situatie.

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt de juiste Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV) premie en mogelijkheden voor uw situatie.

Premie gegevens
Staat uw beroep er niet bij? Kies dan voor anders.
Maximaal 80% van uw huidige inkomen of van het te behalen inkomen.
Verzekerde

Vul uw gegevens in voor de uitslag van de vrijblijvende AOV premie berekening voor uw persoonlijke situatie.

Indien er voor uw premie berekening nog aanvullende gegevens nodig zouden zijn, zodat er bijv. een nog scherpere premie kunnen aanbieden, kunnen wij u hierover berichten.

Wanneer u tevreden bent met de premieberekening kunt u via ons ook de betreffende AOV aanvragen.

Vragen?

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst.

ma t/m vr van 09:00 tot 17:00

Hoofdkantoor:
Postbus 84033
3009 CA Rotterdam

KvK: 24264670
AFM: 12007143