Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/arbeidsongeschiktheid.nl/arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl/public/fw/plugins/sidebar/news/view.laatstenieuws.class.php on line 11
AOV Producten/Productaanbod UWV - Alle verzekeringen van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) voor het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid in een volledig overzicht met alle informatie. AOV Nederland www.arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl - Arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl

Productaanbod UWV

De verzekeringen van het UWV die door zelfstandigen kunnen worden afgesloten om het risico van arbeidsongeschiktheid af te dekken zijn de vrijwillige ziektewetverzekering en de vrijwillige WIA-verzekering. Bij zowel de Ziektewetverzekering als de WIA-verzekering wordt alleen uitgekeerd bij arbeidsongeschiktheid hoger dan 35% en is het maximaal te verzekeren bedrag lager dan bij de bij particuliere aov’s. Per 1 januari 2013 is dit maximaal € 50.895,- per jaar bij fulltime ondernemerschap. De verzekeringen kunnen beiden tegelijk afgesloten worden zodat arbeidsongeschiktheid vollediger wordt afgedekt.

Het UWV eist geen gezondheidsverklaring of medische keuring voor het afsluiten van een verzekering. Bij particuliere aov’s wordt bij slechts 8% van de verzekeraars een medische keuring vereist bij een verzekerd inkomen van lager dan € 50.000,- per jaar. Zijn er nu al klachten, dan komen deze zogeheten ‘moeilijk verzekerbare zelfstandigen’ bij particuliere verzekeringen vaak op een hoge premie uit.

Bent u minder dan 13 weken geleden begonnen als zelfstandige en bent u voorafgaand aan deze 13 weken minimaal een jaar verplicht verzekerd geweest vanuit bijvoorbeeld uw vorige werkgever? U kunt deze verzekering na de 13 weken na de start van uw bedrijf niet meer aanvragen. Vervolgens kunt u middels een gratis adviesgesprek met één van onze adviseurs bekijken of u in aanmerking komt voor een particuliere aov en of deze in uw situatie goedkoper uitvalt.

Ziektewetverzekering

De ziektewetverzekering van het UWV maakt geen onderscheid tussen ziekte of arbeidsongeschiktheid en keert dus in beide gevallen uit. De uitkering gaat in na twee wachtdagen voor een duur van maximaal twee jaar. Het uitkeringspercentage is maximaal 70% van het laatstverdiende loon.

Deze verzekering kan niet door directeur grootaandeelhouders worden afgesloten omdat zij een loondoorbetalingsplicht kennen bij ziekte vanuit de organisatie. Vrouwelijke dga’s kunnen zich hiermee wel tegen de 16 weken zwangerschaps- of bevallingsverlof verzekeren, omdat hier de loondoorbetalingsverplichting vanuit de organisatie niet geldt.

WIA-verzekering

De WIA-verzekering kent een wachttijd van twee jaar voordat de uitkering in kan gaan. Als u ziek of arbeidsongeschikt raakt dan zullen de eerste twee jaar zelf moeten worden bekostigd. Bij deze verzekering wordt geen rekening gehouden met de werkelijke werkzaamheden, maar van het criterium gangbare arbeid (algemeen geaccepteerde arbeid). Hierdoor kan deze verzekering voor zelfstandigen met een risicovol beroep goedkoper uitvallen dan een particuliere aov. De uitkering beslaat maximaal 75% van het inkomen.

Adviesgegevens
Verzekerde

Vul uw gegevens in zodat wij u een passend advies kunnen sturen.

Vragen?

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst.

ma t/m vr van 09:00 tot 17:00

Hoofdkantoor:
Postbus 84033
3009 CA Rotterdam

KvK: 24264670
AFM: 12007143