Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/arbeidsongeschiktheid.nl/arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl/public/fw/plugins/sidebar/news/view.laatstenieuws.class.php on line 11
AOV Informatie/Voor wie - Uitleg over voor wie een ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) bedoeld is. AOV Nederland www.arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl - Arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl

Voor wie is een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn er voor zelfstandig ondernemers. Een zelfstandige is een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico. Dit voert diegene uit in een eigen praktijk of bedrijf, in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid of in een zelfstandig uitgeoefend beroep.

Je kunt een zelfstandige zijn van een eigen bedrijf mèt of zonder personeel, maar ook een meewerkend gezinslid (zoals meewerkende echtgenote) wordt aangemerkt als zelfstandige. Directeur-grootaandeelhouders (Dga's) en vrije beroepsbeoefenaren, zoals advocaten zijn ook zelfstandigen.

 • Directeur-grootaandeelhouder (Dga)

  Directeur-grootaandeelhouders (Dga's) zijn eigenaar van een bedrijf, waarbij zij als directeur in loondienst zijn van het eigen bedrijf. Formeel wordt de Directeur-grootaandeelhouder (Dga) gezien als zelfstandige en is dus niet standaard verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

 • Echtgenote / meewerkend gezinslid

  Zelfstandigen die bijvoorbeeld hun echtgenote of een gezinslid voor hun laten werken dienen er rekening mee te houden dat deze meewerkende persoon niet verzekerd is voor bijvoorbeeld de ziektewet, werkloosheidswet of arbeidsongeschiktheid, omdat er in principe geen gezagsverhouding is tussen deze partijen, mede wegens het ontbreken van een arbeidsovereenkomst.

 • Zelfstandige zonder personeel (Zzp’er)

  Met een omvang van ruim 700.000 individuen zijn Zelfstandigen zonder personeel (Zzp’ers) de grootste groep zelfstandige ondernemers. Een Zelfstandige zonder personeel (Zzp’er) is een zelfstandige die voor één of meerdere opdrachtgever(s) werkt en zelf geen personeel in dienst heeft. Zelfstandigen zonder personeel (Zzp’ers) zijn eigen baas, maar hebben toch in enkele gevallen dezelfde rechten als de werknemers van de opdrachtgever. Dit is het geval indien de Zelfstandige zonder personeel (Zzp’er) ingeroosterd wordt als flexibel personeel.

  Veiligheidseisen zouden bij een Zelfstandige zonder personeel (Zzp’er) niet gelden omdat deze voor zichzelf werkt. Hij kan vanuit de Arbowet ook een boete krijgen omdat hij zich niet houdt aan de veiligheidseisen.

 • Zelfstandige met personeel (Zmp’er)

  Wanneer een zelfstandig ondernemer personeel in dienst heeft spreekt men van een Zelfstandige met personeel (Zmp’er). Zelfstandigen met personeel (Zmp’ers) zijn als individu zelf verantwoordelijk voor het afdekken van het risico tegen arbeidsongeschiktheid.

 • Vrije beroepsbeoefenaar

  Een bedrijf valt onder de vrije beroepen als de persoon van de ondernemer sterk bepalend is voor de identiteit van het bedrijf en het bedrijf als eenmanszaak onder de naam van de ondernemer wordt gevoerd. Onder andere advocaten, notarissen, huisartsen en fysiotherapeuten zijn vrije beroepsbeoefenaren. Ook zij zullen individueel arbeidsongeschiktheid af moeten dekken, omdat zij als zelfstandigen worden gezien.

ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) premie berekenen en vergelijken

Als zelfstandig ondernemer wilt u waar voor uw geld. Daar hoort een zo volledig mogelijke ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) bij tegen een betaalbare prijs. Er zijn tientallen verschillende ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV’s) en voor elke situatie zijn de premie en voorwaarden weer anders. Met de ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV) Premietool vergelijkt u alle ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV’s) op de beste voorwaarden en de laagst mogelijke premie in een compleet overzicht.

AOV PREMIE-TOOL

Met deze premie vergelijkingstool vergelijkt u alle Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV) producten van alle maatschappijen en berekent u de Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV) premie voor uw persoonlijke situatie.

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt de juiste Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV) premie en mogelijkheden voor uw situatie.

Premie gegevens
Staat uw beroep er niet bij? Kies dan voor anders.
Maximaal 80% van uw huidige inkomen of van het te behalen inkomen.
Verzekerde

Vul uw gegevens in voor de uitslag van de vrijblijvende AOV premie berekening voor uw persoonlijke situatie.

Indien er voor uw premie berekening nog aanvullende gegevens nodig zouden zijn, zodat er bijv. een nog scherpere premie kunnen aanbieden, kunnen wij u hierover berichten.

Wanneer u tevreden bent met de premieberekening kunt u via ons ook de betreffende AOV aanvragen.

Vragen?

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst.

ma t/m vr van 09:00 tot 17:00

Hoofdkantoor:
Postbus 84033
3009 CA Rotterdam

KvK: 24264670
AFM: 12007143