Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/arbeidsongeschiktheid.nl/arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl/public/fw/plugins/sidebar/news/view.laatstenieuws.class.php on line 11
AOV Informatie/Oorzaken - Oorzaken van arbeidsongeschiktheid. AOV Nederland www.arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl - Arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl

Oorzaken van arbeidsongeschiktheid

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk waardoor een zelfstandige arbeidsongeschikt kan raken. Zo kan het zijn dat iemand door een (langdurige) ziekte of ongeval zijn werk niet meer uit kan oefenen, maar de oorzaak van de ziekte kan ook gerelateerd zijn aan het beroep. Dan spreekt men van beroepsziekte.

Ziekte, beroepsziekte en ongevallen zijn de hoofdoorzaken van arbeidsongeschiktheid. Verzekeringsmaatschappijen kunnen kijken naar de oorzaken van het ziektebeeld zelf. Een volledige ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) dekt alle oorzaken, maar sommige budget ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV's) vergoeden niet bij elke oorzaak. Het is van belang om over de eventuele uitsluitingen op de hoogte te zijn voordat een ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) wordt afgesloten. Hieronder zijn de oorzaken opgesomd van ziektes.

  • Psychische stoornissen
  • Nieuwvormingen (kanker)
  • Zenuwstelselaandoening
  • Oogaandoening
  • Ooraandoening
  • Hart- en vaataandoening
  • Aandoening urinewegen en geslachtsorganen
  • Verlamming (na ongeval of ruggenmergziekte)
  • Overige aandoeningen

Het is begrijpelijk dat het lastig in te schatten is of één van deze oorzaken bij u uit te sluiten is; we kunnen immers niet in de toekomst kijken. Wellicht kan voor u het verleden wel een indicatie geven waarop u in uw situatie minder risico heeft. Zo kunt u zelf bekijken wat u wel en niet verzekerd wilt hebben. Dit betreft uiteraard een aanname en neemt het risico niet geheel weg.

Adviesgegevens
Verzekerde

Vul uw gegevens in zodat wij u een passend advies kunnen sturen.

Vragen?

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst.

ma t/m vr van 09:00 tot 17:00

Hoofdkantoor:
Postbus 84033
3009 CA Rotterdam

KvK: 24264670
AFM: 12007143