Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/arbeidsongeschiktheid.nl/arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl/public/fw/plugins/sidebar/news/view.laatstenieuws.class.php on line 11
AOV Informatie/Misvattingen over AOV's - Veel voorkomende misvattingen / vooroordelen over ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV's). AOV Nederland www.arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl - Arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl

Misvattingen over een AOV

Op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn er in de loop der tijd nogal wat misvattingen ontstaan. Hier staan ze op een rijtje met de argumenten waarom ze van foutieve informatie zijn uitgegaan.

De premie van een ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) is te duur.

De hoogte van de premie van een ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) wordt samengesteld op basis van de te verzekeren risico’s. Er is veel keuzevrijheid in de aspecten die kunnen worden verzekerd. Niet alle keuzeaspecten zijn op iedereen van toepassing; dit is per persoon en per situatie verschillend.

Nadat u de risico’s in kaart hebt gebracht met bijvoorbeeld een adviseur kunt u beslissen wat u wilt verzekeren. Voor een beperkte dekking kunt u bijvoorbeeld ook alleen een ongevallenverzekering afsluiten. Daarbij zijn de premies van ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) geheel aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

Bereken hier uw premie.

Het gebeurt mij toch niet.

Het niet willen zien van een aanwezig risico wordt vaak gebruikt om kosten te vermijden voor iets waar de ondernemer nu niet mee te maken heeft. De realiteit is echter dat één van de zeven personen door een vorm van arbeidsongeschiktheid niet meer zijn huidige werkzaamheden kan uitvoeren. En als het zover komt, dan is het te laat om te verzekeren en valt er niets meer aan te doen.

Het is maar de vraag of een verzekeraar uitkeert.

Verzekeraars keren altijd uit aan de hand van de voorwaarden die met een verzekering worden aangegaan. Omdat het complexe verzekeringsproducten zijn, hebben de voorwaarden direct invloed op andere financiële producten. Alleen een adviseur die zich verdiept heeft in uw persoonlijke situatie en de kennis van de huidige verzekeringen heeft, is in staat een passend verzekeringsproduct aan u voorstellen.

Het online afsluiten van een verzekering of het afsluiten via een adviseur die niet gespecialiseerd is in ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV's) wordt afgeraden. Dit kan er toe leiden dat u niet de juist passende verzekering afsluit, waardoor het onduidelijk is of u recht heeft op een uitkering.

Vraag direct een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan met een ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) specialist.

Ik moet heel lang wachten totdat ik geld uitgekeerd krijg.

De tijd die u moet wachten tot u een uitkering krijgt nadat u arbeidsongeschikt bent geraakt wordt ‘de wachttijd’ genoemd. Deze wachttijd kiest u altijd zelf, maar een langere wachttijd zorgt voor een lagere premie. U zult zich moeten verdiepen in uw financiële situatie om de juiste wachttijd te kunnen kiezen; tot de tijd dat uw verzekering uitkeert moet u uw maandelijkse uitgaven kunnen blijven betalen.

U kunt ervoor kiezen dat uw verzekering vrijwel direct uitkeert bij arbeidsongeschiktheid; u heeft dan een wachttijd van maximaal 14 dagen. Vaak wordt er gekozen voor een wachttijd van een 2 á 3 maanden. Bij een onvolledige verzekering via UWV geldt een wachttijd van 2 dagen; u betaalt hiervoor een hogere premie.

Ik kan ook wel sparen voor als ik arbeidsongeschikt raak.

Het risico op arbeidsongeschiktheid is altijd aanwezig, ook als u aan het sparen bent. Als u in de tussentijd niet arbeidsongeschikt raakt, dan kunt u wellicht een aardig bedrag sparen. U zult het risico echter nooit helemaal kunnen afdekken.

Indien u voldoende middelen hebt om zelf een buffer op te bouwen, wordt dat zeker aangeraden. Door een langere wachttijd te kiezen (de tijd die u bij arbeidsongeschiktheid moet wachten voordat u een uitkering krijgt) kunt u hier de premie fors mee verlagen. Zo vangt u het eerste deel van uw eventuele arbeidsongeschiktheid op.

Bereken hoeveel u zou moeten sparen.

Met een risicovol beroep word ik nooit toegelaten tot een verzekering.

Met een risicovol beroep valt u in een hogere beroepsklasse, waardoor u een hogere premie betaalt. Als u verder gezond bent, wordt u gewoon toegelaten tot een verzekering. De verzekeringen via UWV kunnen bij een volledige arbeidsongeschiktheidsdekking voor risicovolle beroepen soms voordeliger uitpakken.

Bekijk voor welke verzekeringen u in aanmerking komt.

Ik moet altijd een medische keuring ondergaan.

Nee, bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt bij slechts 8% van de verzekeraars een medische keuring vereist bij een verzekerd inkomen van lager dan € 50.000,- per jaar. Zijn er nu al klachten, dan komen deze zogeheten ‘moeilijk verzekerbare zelfstandigen’ bij particuliere verzekeringen vaak op een hoge premie uit middels een ‘Vangnet AOV’. Bij de overige 92% van de verzekeraars wordt een medische keuring alleen geëist, indien daar aanleiding toe is.

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een verzekeraar moet altijd een gezondheidsverklaring worden ingevuld. De gezondheidsverklaring kan de verzekeraar aanleiding geven om u pas toe te laten tot de aangevraagde verzekering na een positief resultaat uit de medische keuring. Sommige verzekeraars stellen een medische keuring en/of bloedonderzoek verplicht, wanneer u bij aanvraag boven een bepaalde leeftijd komt (meestal 45 jaar) en/of een hoog inkomen wilt verzekeren (meestal boven € 50.000,-).

Via de verzekeringen van UWV hoeft u nooit een medische keuring te ondergaan of een gezondheidsverklaring in te vullen. Hier tegenover staat een hogere premie. Er geldt een maximum te verzekeren bedrag van circa € 50.000,-.

Bekijk hier voor welke verzekeringen u in aanmerking komt.

Als ik niet door de medische keuring kom kan ik niet verzekerd worden.

U kunt altijd verzekerd worden. Verzekeraars doen hun uiterste best om u middels een reguliere verzekering te kunnen verzekeren tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Wanneer de uitslag van een medische keuring echter als negatief wordt beoordeeld dan loopt de verzekeraar teveel risico om dit aan te kunnen bieden. U kunt zich dan laten verzekeren via een vangnetregeling, de zogeheten ‘Vangnet AOV’, die verzekeraars aanbieden voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen. Een voorwaarde is dat u minder dan 15 maanden geleden bent ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Wanneer u langer zelfstandig ondernemer bent en u komt niet door een medische keuring heen die u verplicht werd gesteld te ondergaan bij het aanvraagtraject, kunt u zich toch beperkt verzekeren. Iedereen komt in aanmerking voor een ongevallenverzekering, ongeacht wanneer u bent ingeschreven bij de kamer van koophandel. Hierbij is geen medische keuring of een gezondheidsverklaring vereist.

Advieskosten maken het duur.

De kosten voor advies zijn door het provisieverbod juist lager geworden en daardoor beter in verhouding met wat er tegenover staat. Het bedrag dat de adviseur eerder rekende voor het geven van advies, zat in de premie verwerkt. U betaalde elke maand ongeveer een achtste deel van de premie aan de adviseur. Nu het provisieverbod van kracht is zit er geen provisie meer opgesloten in de premie en is de premie dus lager. De advieskosten betaalt u nu apart.

Via één van onze aangesloten erkende adviseurs kunt u tevens een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aanvragen.

Ik kan pas een verzekering afsluiten als ik de advieskosten kan betalen.

Onze adviseurs bieden de mogelijkheid om advieskosten gespreid te betalen over maximaal twee jaar. Dit kan van pas komen indien u het bedrag niet in één keer kunt betalen, wanneer u bijvoorbeeld startend ondernemer bent of in een minder goede periode van uw bedrijf zit.

Ik ben starter dus ik heb geen geld voor een verzekering.

Voor starters raden wij aan minimaal een ongevallenverzekering af te sluiten. Dit is de goedkoopste optie en geeft u in ieder geval een beperking van de risico’s die u als ondernemer heeft. Daarnaast geven veel verzekeraars een aanvangskorting voor starters. Verzekeren kan al voor minder dan € 10,- per maand. Bovendien bestaat de mogelijkheid om via onze adviseurs de advieskosten gespreid te betalen over een periode van maximaal twee jaar.

Bekijk wat uw mogelijkheden zijn in een gratis en vrijblijvend adviesgesprek met één van onze erkende adviseurs.

Ik kan zonder advies net zo’n goede AOV afsluiten.

Zelfstandig ondernemers blinken uit in een bepaald vak; de dingen die niets met hun feitelijke werkzaamheden te maken hebben besteden ze uit. Dit is niet zonder reden: ze weten maar al te goed dat het voor hun het meest oplevert wanneer iedereen het vak uitoefent waar hij of zij goed in is.

Als u geen financieel advies nodig denkt te hebben wordt een kennis- en ervaringstoets verplicht gesteld. Dit legt de verantwoordelijkheid grotendeels bij u als ondernemer, wanneer het verzekeringsproduct niet het best passend blijkt te zijn en u een eventuele uitkering misloopt. Daarbij kunt u nadenken over de vraag of u het prettiger vindt wanneer een adviseur alles voor u verzorgt en controleert of dat u hier zelf tijd aan wilt besteden. Als u kiest voor het zonder advies afsluiten van een verzekering bij een verzekeraar, dan betaalt u geen advieskosten maar wel distributiekosten. Deze kosten heeft u niet wanneer u een verzekering via een adviseur afsluit.

ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) premie berekenen en vergelijken

Als zelfstandig ondernemer wilt u waar voor uw geld. Daar hoort een zo volledig mogelijke ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) bij tegen een betaalbare prijs. Er zijn tientallen verschillende ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV’s) en voor elke situatie zijn de premie en voorwaarden weer anders. Met de ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV) Premietool vergelijkt u alle ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV’s) op de beste voorwaarden en de laagst mogelijke premie in een compleet overzicht.

AOV PREMIE-TOOL

Met deze premie vergelijkingstool vergelijkt u alle Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV) producten van alle maatschappijen en berekent u de Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV) premie voor uw persoonlijke situatie.

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt de juiste Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV) premie en mogelijkheden voor uw situatie.

Premie gegevens
Staat uw beroep er niet bij? Kies dan voor anders.
Maximaal 80% van uw huidige inkomen of van het te behalen inkomen.
Verzekerde

Vul uw gegevens in voor de uitslag van de vrijblijvende AOV premie berekening voor uw persoonlijke situatie.

Indien er voor uw premie berekening nog aanvullende gegevens nodig zouden zijn, zodat er bijv. een nog scherpere premie kunnen aanbieden, kunnen wij u hierover berichten.

Wanneer u tevreden bent met de premieberekening kunt u via ons ook de betreffende AOV aanvragen.

Vragen?

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst.

ma t/m vr van 09:00 tot 17:00

Hoofdkantoor:
Postbus 84033
3009 CA Rotterdam

KvK: 24264670
AFM: 12007143