Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/arbeidsongeschiktheid.nl/arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl/public/fw/plugins/sidebar/news/view.laatstenieuws.class.php on line 11
AOV Informatie/AOV keuzehulp - Hulp bij het kiezen van de juiste ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) en inzicht in hoe de keuzes de ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) premie verhogen of verlagen. AOV Nederland www.arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl - Arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl

Keuzehulp Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV) premie

Het aanbod aan ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV's) is enorm en daarom is het vaak moeilijk om een juiste keuze te kunnen maken. Daarbij zit er veel variatie in de prijs; dit komt doordat er veel kwaliteitsverschil zit binnen de diverse ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV's). Er zijn een aantal aspecten waarop verzekeringen onderling van elkaar verschillen. Bij het maken van een selectie kunnen een aantal aspecten de premie positief of negatief beïnvloeden.

Een betaalbare en goede Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

In veel gevallen hakt de premie voor zo’n ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) er nogal in ondanks het feit dat deze fiscaal aftrekbaar is. Sommige mensen dekken het risico daarom niet af of sluiten een ‘goedkope’ ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) via een website af, zonder gebruik te maken van de kennis van een adviseur.

Om een goed passend ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) product af te sluiten zijn echter de kennis van complexe verzekeringen en de persoonlijke situatie cruciaal voor een goede dekking met een betaalbare prijs. Hieronder is de informatie opgesomd over de keuze aspecten en wordt aangegeven hoe deze de premie beïnvloeden. Zo kunt u zien hoe bespaard kan worden op premie en u toch voldoende zekerheid heeft op een uitkering.

Het aanbod aan ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV's) is enorm en daarom is het vaak moeilijk om een juiste keus te kunnen maken. Daarbij zit er veel variatie in de prijs; dit komt doordat er veel kwaliteitsverschil zit binnen de diverse verzekeringen. Er zijn een aantal aspecten waarop ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV's) onderling van elkaar verschillen. Bij het maken van een selectie kunnen een aantal aspecten de premie positief of negatief beïnvloeden.

In veel gevallen hakt de premie voor zo’n verzekering er nogal in ondanks het feit dat deze fiscaal aftrekbaar is. Sommige mensen dekken het risico daarom niet af of sluiten een ‘goedkope’ verzekering via een website af, zonder gebruik te maken van de kennis van een adviseur. Om een goed passend ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) product af te sluiten zijn echter de kennis van complexe verzekeringen en de persoon zelf cruciaal voor een goede dekking met een betaalbare prijs. Hieronder is de informatie opgesomd over de aspecten en wordt aangegeven hoe deze de premie beïnvloeden. Zo kunt u zien hoe bespaard kan worden op premie en u toch voldoende zekerheid heeft op een uitkering.

Aanvangskorting bij een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

Verzekeraars kunnen beslissen om met aanvangskorting te werken. Hiermee wordt de korting bedoeld die men krijgt op de premie in de eerste jaren. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen het eerste jaar, het tweede jaar en het derde jaar. Hierbij krijgt men bijvoorbeeld het eerste jaar een korting op de premie van 20%, het tweede jaar 15% en het derde jaar 10%. Dit kan in sommige gevallen aantrekkelijk zijn voor startende ondernemers, maar ook voor ondernemers die van verzekering wisselen. De aanvangskorting geldt namelijk ook bij het overstappen op een andere verzekeraar.

Arbeidsongeschiktheidscriterium bij een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

Er zijn drie soorten arbeidsongeschiktheid, namelijk beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid en gangbare arbeid. Verzekeringsmaatschappijen kunnen als voorwaarde stellen dat zij pas uit gaan keren wanneer een bepaald soort arbeid niet meer mogelijk is.

  • Bij de norm ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ gaat de verzekeringsmaatschappij er van uit dat u alleen het beroep dat u uitoefent moet kunnen uitvoeren.
  • Bij de norm ‘passende arbeid’, wordt gekeken naar uw beroep, maar vooral naar de werkervaring. Er kan worden verlangd, indien u daar nog toe in staat bent, dat u werk aanneemt dat qua inhoud past bij uw huidige beroep. De werkzaamheden hoeven niet gelijk te zijn aan het beroep dat u had.
  • Bij de norm ‘gangbare arbeid’ moet u een baan aannemen die u ongeacht uw werkervaring en beroep, nog wel kunt uitoefenen. Kunt u dit niet, dan pas maakt u aanspraak op een uitkering.

Over het algemeen wordt gekozen voor beroepsarbeidsongeschiktheid omdat men zich hierbij het veiligst voelt (zoals in het premieoverzicht). Echter, qua premie is het voordeliger om uit te gaan van gangbare arbeid of passende arbeid.

Arbeidsongeschiktheidsdrempel bij een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

U kunt zelf kiezen vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid de verzekering tot uitkering moet komen. De mogelijkheden die verzekeraars bieden is dat een uitkering ingaat wanneer iemand 25%, 35%, 45%, 55%, 65% of 80% van zijn dagelijkse werkzaamheden niet meer uit kan voeren. Er wordt hierbij gekeken naar het door u gekozen arbeidsongeschiktheidscriterium, om te beoordelen wat het percentage van arbeidsongeschiktheid is. Voor het eerste jaar van uitkering (rubriek A) en de uitkering voor de rest van de jaren (rubriek B) kunnen bij sommige verzekeringen verschillende percentages worden gekozen.

Beroep bij een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

Wat hiervoor op de eerste plaats van belang is om te weten is: wat houdt uw beroep precies in (o.a. in hoeverre is het lichamelijk en geestelijk van aard). Middels een beroepenlijst wordt een indeling gemaakt. Des te zwaarder uw beroep des te hoger de premiecategorie waarin u valt. De meeste verzekeraars hanteren vier beroepsniveaus. In welke beroepsklasse u komt hangt af van de indeling die de verzekeraar hanteert. Omdat niet elk beroep met dezelfde naam hetzelfde werk inhoudt, raden wij aan om dit in een persoonlijk adviesgesprek met een verzekeringsadviseur te bespreken.

Vraag hier direct een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan bij een bij ons aangesloten erkende verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

Contractduur van een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

De duur van het contract is standaard ingesteld op een jaar. Sommige verzekeraars bieden echter een goedkopere verzekering wanneer u een langere contractperiode aangaat, zoals 3 jaar, 5 jaar of zelfs 10 jaar. Zo zijn zij er zeker van dat u niet ineens overstapt binnen de eerste paar jaar van het contract. Na afloop van de contractperiode mag het contract per jaar worden verlengd en is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Een langere contractduur vertaalt zich vaak in een goedkopere maandpremie, maar kan alleen zinvol zijn wanneer u een op maat gemaakt advies inwint via een onafhankelijke adviseur die gespecialiseerd is in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Vraag hier direct een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan bij een bij ons aangesloten erkende verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

Duur van uitkering / eindleeftijd bij een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

Het is van belang te kiezen welke eindleeftijd u wilt dat de verzekeraar hanteert. Dit is de leeftijd dat de uitkering en de verzekering stopt met als maximum de leeftijd waarop u met pensioen zal gaan. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals een uitkering voor maximaal 10 jaar, voor 20 jaar, etc. Hoe korter de verzekeringsduur is die wordt gekozen, hoe lager de premie zal zijn. Wat de pensioengerechtigde leeftijd in de toekomst wordt is nog niet bekend, maar de verwachting is dat deze hoger zal liggen dan de 67 jaar. Hoe verzekeraars met deze extra te verzekeren jaren omgaan, is per verzekeraar verschillend. Wij raden aan om hier voor het afsluiten van een verzekering rekening mee te houden om eventuele problemen in de toekomst te vermijden. In een persoonlijk adviesgesprek kan een verzekeringsadviseur u hierover adviseren.

Wij raden aan om hier een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan te vragen bij één van de bij ons aangesloten erkende verzekeringsadviseurs bij u in de buurt.

Gezondheidskorting bij een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

Sommige verzekeraars geven een korting op de premie van bepaalde verzekeringen wanneer uit een tussentijdse gezondheidscheck blijkt dat u nog steeds gezond bent. Deze periodieke keuring geeft de verzekeraar meer zekerheid, waardoor bij een positief oordeel de premie rond de 4% lager kan. De gezondheidscheck wordt volledig vergoedt door de verzekeraar.

Indexering van een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

De keuze om de uitkering automatisch te laten stijgen in de periode dat iemand nog niet arbeidsongeschikt is kan gunstig zijn, zodat bijvoorbeeld de inflatie kan worden meegenomen in de uitkering. Er kan ook worden gekozen om dit ook (of alleen) bij de uitkering jaarlijks te laten indexeren. Dit kan door de uitkering met een hoogte van 1% t/m 5% te laten stijgen of aan de hand van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Inkomenstoets bij een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

Sommige verzekeraars bekijken wat het inkomen is geweest voordat een uitkering in kan gaan. Als binnen een verzekering voor een inkomenstoets wordt gekozen, dan krijgt u meer uitkering als u meer verdiende dan het uitkeringsbedrag. Hierdoor heeft u meer zekerheid. Wanneer het inkomen lager is geweest dan het verzekerd bedrag wordt het bedrag dat u aan uitkering ontvangt afgestemd op het vastgestelde inkomen. Bij een verzekering zonder inkomenstoets (een zogeheten sommenverzekering) speelt het inkomen geen rol bij de hoogte van het uit te keren bedrag. Een sommenverzekering kan vaak niet door starters zonder werkervaring worden aangevraagd.

No-claim korting bij een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

Sommige verzekeraars hanteren een no-claim korting op bepaalde verzekeringen. De verzekerde krijgt dan een korting na elk jaar dat er niet geclaimd wordt. Wanneer er wel geclaimd wordt blijft de premie gelijk. Gemiddeld leidt de no-claim korting tot een premiedaling van 20%.

Omslagleeftijd van een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

De omslagleeftijd is de leeftijd waarop – wanneer gekozen voor het combitarief – de premie gelijk blijft en dus niet meer jaarlijks stijgt. Hoe hoger de omslagleeftijd, hoe minder de premie jaarlijks toeneemt in de jaren tot aan deze leeftijd. Het wordt gelijkmatig verdeeld over de jaren tot aan de omslagleeftijd en de premie blijft op deze manier lager. Wanneer u niet kiest voor het combinatietarief, dan heeft u het standaardtarief. Hierbij speelt omslagleeftijd geen rol en blijft de premie altijd gelijk.

Optierecht bij een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

Met optierecht verkrijgt u het recht tussentijds het verzekerde bedrag te verhogen zonder een medische keuring te hoeven ondergaan. Er kan wel een limiet aan het te verhogen bedrag worden gesteld, zoals een maximum verhogingspercentage van 10%. Zonder optierecht kan de premie lager zijn, maar zal een medische keuring moeten voorafgaan aan verhoging van het verzekerd bedrag.

Rubriek A en Rubriek B bij een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

Verzekeraars hanteren twee rubrieken voor het uitkeren bij arbeidsongeschiktheid. De eerste rubriek wordt ‘Rubriek A’ genoemd en hieronder vallen de voorwaarden waarvoor u het eerste jaar van ingetreden arbeidsongeschiktheid verzekerd bent. Wanneer u na dit eerste jaar nog steeds arbeidsongeschikt bent dan treedt de tweede rubriek in werking, de zogeheten ‘Rubriek B’. Deze rubriek kan andere voorwaarden hebben dan de eerste rubriek (Rubriek A voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid).

Om de premie te verlagen kan gekozen worden voor een langere wachttijd; bij de maximale wachttijd van 365 dagen kiest u er dus eigenlijk alleen voor om Rubriek B te verzekeren. Kiest u voor een wachttijd van bijvoorbeeld 14 dagen en een uitkeringsduur van maximaal 1 jaar, dan heeft u alleen Rubriek A afgesloten. In de meeste gevallen verzekerd u zich met beide rubrieken. De voorwaarden van beide rubrieken kunnen verschillend zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld de omslagleeftijd, uitkeringsduur, wachttijd en arbeidsongeschiktheidscriterium.

Tariefsoort van een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

De premie kan op basis van twee soorten worden aangevraagd. Er is het standaardtarief: zo betaalt u de gehele looptijd van de verzekering eenzelfde bedrag voor de verzekering. Daarnaast is er het combinatietarief: hierbij betaalt u in het begin minder premie en wordt deze jaarlijks iets hoger tot de omslagleeftijd, waarna de premie gelijk blijft. De hoogte van de premie is altijd van te voren inzichtelijk, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Uitkeringspercentage (verzekerde som) van een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

De verzekerde som is het percentage van uw inkomen dat u wilt behouden. De verzekeraars hebben besloten dat de verzekerde som maximaal 80% van het inkomen mag bedragen, zodat de verzekerde ook zelf nog enig risico loopt. De keuze voor de hoogte van het verzekerd bedrag is uiteraard een persoonlijke afweging, maar de hoogte van de premie kan lager worden naargelang het gekozen uitkeringspercentage / het verzekerde bedrag ook lager is.

Wachttijd bij een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

De wachttijd is de tijd die u maximaal kunt wachten totdat de uitkering aanvangt, in geval van arbeidsongeschiktheid. De minimale wachttijd is 14 dagen en de maximale wachttijd wordt gesteld op 365 dagen. Er zijn enkele verzekeraars waarbij de mogelijkheid bestaat om de wachttijd in te stellen van meer dan 1 jaar t/m maximaal 5 jaar. Een kortere wachttijd resulteert in een hogere premie. Wij raden aan om te kijken welke periode u in ieder geval zelf kunt overbruggen mocht u arbeidsongeschikt raken, alvorens een wachttijd te kiezen.

ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) premie berekenen en vergelijken

Als zelfstandig ondernemer wilt u waar voor uw geld. Daar hoort een zo volledig mogelijke ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) bij tegen een betaalbare prijs. Er zijn tientallen verschillende ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV’s) en voor elke situatie zijn de premie en voorwaarden weer anders. Met de ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV) Premietool vergelijkt u alle ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV’s) op de beste voorwaarden en de laagst mogelijke premie in een compleet overzicht.

AOV PREMIE-TOOL

Met deze premie vergelijkingstool vergelijkt u alle Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV) producten van alle maatschappijen en berekent u de Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV) premie voor uw persoonlijke situatie.

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt de juiste Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV) premie en mogelijkheden voor uw situatie.

Premie gegevens
Staat uw beroep er niet bij? Kies dan voor anders.
Maximaal 80% van uw huidige inkomen of van het te behalen inkomen.
Verzekerde

Vul uw gegevens in voor de uitslag van de vrijblijvende AOV premie berekening voor uw persoonlijke situatie.

Indien er voor uw premie berekening nog aanvullende gegevens nodig zouden zijn, zodat er bijv. een nog scherpere premie kunnen aanbieden, kunnen wij u hierover berichten.

Wanneer u tevreden bent met de premieberekening kunt u via ons ook de betreffende AOV aanvragen.

Vragen?

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst.

ma t/m vr van 09:00 tot 17:00

Hoofdkantoor:
Postbus 84033
3009 CA Rotterdam

KvK: 24264670
AFM: 12007143