Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/arbeidsongeschiktheid.nl/arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl/public/fw/plugins/sidebar/news/view.laatstenieuws.class.php on line 11
AOV Informatie - Algemene informatie over ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV's). AOV Nederland www.arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl - Arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl

Algemene informatie over Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

Een ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) is een individuele inkomensverzekering die uitkeert wanneer iemand (tijdelijk of blijvend) niet meer kan werken als gevolg van een ziekte, ongeval of invaliditeit. Het is een complex en impactvol financieel product, omdat het invloed heeft op uw persoonlijke vermogenssituatie.

Voor wie is een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)?

ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV's) zijn bedoeld voor zelfstandige ondernemers. Een zelfstandige is iemand die een eigen bedrijf of onderneming heeft. Ook als u meewerkt aan het bedrijf van een gezinslid of als u een zelfstandig uitgeoefend beroep heeft (zoals advocaat of huisarts) bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV). Ieder soort ondernemer van elk soort bedrijf (bijvoorbeeld een eenmanszaak, vof, bv of nv) is niet vanzelf verzekerd voor het risico van arbeidsongeschiktheid.

  De volgende personen zijn niet standaard verzekerd voor het risico van arbeidsongeschiktheid:
 • Zelfstandigen zonder personeel (Zzp’ers)
 • Zelfstandigen met personeel (Zmp’ers)
 • Meewerkende gezinsleden
 • Directeur grootaandeelhouders (Dga's)
 • Vrije beroepsbeoefenaren

Waarom een Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)?

Zelfstandig ondernemers kunnen sinds 2004 niet meer terugvallen op een wettelijke voorziening bij arbeidsongeschiktheid: vanaf toen is de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) afgeschaft. Ook kunnen zelfstandigen geen beroep doen op de sociale verzekeringen, zoals bijvoorbeeld de verplichte WIA-verzekering of de WW omdat deze uitsluitend voor werknemers gelden. Een zelfstandige kan echter ook ziek worden, een ongeluk krijgen of invalide raken, waardoor er verlies van inkomen optreedt. Als zij hier niet voor verzekerd zijn, dan staat onder strenge toelatingseisen alleen nog de weg open naar een uitkering volgens de Algemene bijstandswet (Abw) open. Een eigen huis moet eerst verkocht worden en een spaarrekening moet eerst aangesproken worden, voordat er recht kan bestaan op bijstand.

  Voorwaarden uitkering Algemene bijstandswet (Abw):
 • De aanvrager mag geen eigen vermogen hebben;
 • Inkomen en eigen vermogen van de partner is niet voldoende meer om van te leven;
 • De aanvrager moet actief naar werk zoeken.

Over de gevolgen die dit heeft willen de meeste zelfstandig ondernemers niet nadenken. Zij willen liever niet met de realiteit geconfronteerd worden. De gedachte aan de mogelijkheid dat zij een gedwongen verkoop van hun huis staat te wachten als gevolg van hun gezondheid is niet uit te sluiten. In 2013 is de uitkering voor personen van 23 jaar en ouder circa € 630,- per maand. Wanneer daarbij tevens afbetalingsverplichtingen bestaan kan het zomaar gebeuren dat een zelfstandige (en familie) in de schuldsanering terechtkomen; alles wat de zelfstandige heeft opgebouwd is in één klap weg. Om het opgebouwde vermogen en het inkomen van de zelfstandige en zijn eventuele partner niet in gevaar te brengen is het verstandig om het risico van arbeidsongeschiktheid voldoende af te dekken.

Fiscale aftrekbaarheid Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV)

Voor (aankomend) zelfstandigen zijn zowel de premie als de advieskosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering volledig en ongelimiteerd aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. De eenmalige kosten voor het adviseren en de premie die periodiek wordt betaald, worden apart van elkaar berekend.

Premies voor ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV's) worden gezien als zakelijke uitgaven die bij de aangifte inkomstenbelasting onder de persoonsgebonden aftrek vallen. Het gaat hierbij dan om ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV's) waarbij periodiek - dus bijvoorbeeld maandelijks – wordt uitgekeerd. Bij verzekeringen waarmee afgesproken is om bij arbeidsongeschiktheid een bedrag ineens uit te keren, zijn de premies niet aftrekbaar. Hier tegenover staat dat het bedrag van de eenmalige uitkering vrijgesteld is van belasting.

De advieskosten die voorafgaand aan het afsluiten van de verzekering worden gemaakt worden ook gewoon gezien als bedrijfskosten en zijn om deze reden tevens zakelijk aftrekbaar. Wanneer de uitgaven voor de advieskosten en premie in de zes maanden vóór de inschrijfdatum bij de kamer van koophandel worden gemaakt, zijn deze aftrekbaar bij de eerste aangifte inkomstenbelasting.

ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) premie berekenen en vergelijken

Als zelfstandig ondernemer wilt u waar voor uw geld. Daar hoort een zo volledig mogelijke ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) bij tegen een betaalbare prijs. Er zijn tientallen verschillende ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV’s) en voor elke situatie zijn de premie en voorwaarden weer anders. Met de ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV) Premietool vergelijkt u alle ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV’s) op de beste voorwaarden en de laagst mogelijke premie in een compleet overzicht.

AOV PREMIE-TOOL

Met deze premie vergelijkingstool vergelijkt u alle Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV) producten van alle maatschappijen en berekent u de Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV) premie voor uw persoonlijke situatie.

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt de juiste Arbeids­Ongeschiktheids­Verzekering (AOV) premie en mogelijkheden voor uw situatie.

Premie gegevens
Staat uw beroep er niet bij? Kies dan voor anders.
Maximaal 80% van uw huidige inkomen of van het te behalen inkomen.
Verzekerde

Vul uw gegevens in voor de uitslag van de vrijblijvende AOV premie berekening voor uw persoonlijke situatie.

Indien er voor uw premie berekening nog aanvullende gegevens nodig zouden zijn, zodat er bijv. een nog scherpere premie kunnen aanbieden, kunnen wij u hierover berichten.

Wanneer u tevreden bent met de premieberekening kunt u via ons ook de betreffende AOV aanvragen.

Vragen?

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst.

ma t/m vr van 09:00 tot 17:00

Hoofdkantoor:
Postbus 84033
3009 CA Rotterdam

KvK: 24264670
AFM: 12007143