Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/arbeidsongeschiktheid.nl/arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl/public/fw/plugins/sidebar/news/view.laatstenieuws.class.php on line 11
Aov - Arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl

Gebruiksvoorwaarden

ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl

Versie 1 juni 2013


Bij ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl beseffen we dat juiste informatieverstrekking en duidelijke gebruiksvoorwaarden erg belangrijk zijn, zeker als het gaat om financieel advies, persoonlijke begeleiding en onafhankelijke bemiddeling. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten, services en websites die worden aangeboden door N.A.C.A. B.V. of zijn dochterondernemingen of geliëerde bedrijven; gezamenlijk de diensten. Door gebruik te maken van de website ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.
Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kunt u schrijven naar:

N.A.C.A. B.V. h.o.d.n. ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl
Afdeling Gebruiksvoorwaarden
Postbus 84033
3009 CA Rotterdam
Nederland

Disclaimer

Juistheid informatieverstrekking

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl besteden, is het mogelijk dat informatie die op de website ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie. Derhalve raden wij u als bezoeker aan om de verstrekte informatie bij enige twijfel zelf te toetsen op correctheid, alvorens u naar aanleiding van deze informatie bijvoorbeeld tot handelen overgaat of een besluit neemt. Verwijzingen naar- of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. N.A.C.A. B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Beperkte aansprakelijkheid

We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Daar waar het wettelijk niet mogelijk is om de aansprakelijkheid volledig uit te sluiten, beperkt N.A.C.A. B.V. de aansprakelijkheid ten opzichte van de gebruiker tot hoogstens het bedrag welke door N.A.C.A. B.V. aan gebruiker in rekening is gebracht. Hoewel we ons uiterste best doen om onze systemen vrij te houden van schadelijke programma's en veiligheidsrisico's, garanderen wij niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Eigendomsvoorbehoud

De website ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van N.A.C.A. B.V.

Auteursrecht en databankrecht

Op de inhoud en vormgeving van de website ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl - hieronder begrepen de (aanverwante) internetsite(s), flyers, brochures, promotiematerialen en iedere andere uiting van de (inhoud van de) website, ongeacht de drager - rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en het (her)gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van N.A.C.A. B.V. c.q. de rechthebbende. Bezoekers die reacties, brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie of vertoning op de website ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het aangeleverde materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van N.A.C.A. B.V. en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Artikel geheel of gedeeltelijk overnemen

Het is in principe verboden om materiaal uit de website(s) van N.A.C.A. B.V. te hergebruiken. Mocht u een deel van of het complete artikel over willen nemen op uw website, intranet of nieuwsbrief, dan kan dit voor € 0,35 per woord / getal (een deel van). Voor afbeeldingen en foto's hanteren wij een tarief afhankelijk van de rasterafmetingen (beeldresolutie): € 75,- voor resolutie tot 0,1 megapixel, € 180,- voor resolutie tussen 0,1 en 0,5 megapixel, € 255,- voor resolutie tussen 0,5 en 2,0 megapixel, en € 520,- voor resolutie vanaf 2,0 megapixel, voor origineel (maximaal) formaat en vector-afbeeldingen. Stuur in dat geval een brief naar N.A.C.A. B.V. met duidelijke vermelding van de URL waarop het artikel dat u wenst te gebruiken staat en uw factuurgegevens. Wilt u ook aangeven waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of - als de publicatie elektronisch is - het (gemiddeld) aantal bezoekers?

Koppelingsbeleid

Het is toegestaan koppelingen te maken vanuit andere sites naar de sites van N.A.C.A. B.V., doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • De website mag niet de schijn wekken dat N.A.C.A. B.V. de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt.
  • De website mag een link naar ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren.
  • De website mag geen onjuiste informatie over N.A.C.A. B.V. en haar producten en diensten geven.
  • De website mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.
  • Het een actief (klikbare) koppeling betreft naar (een deelpagina van) domeinnaam ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl, waarin de domeinnaam ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl duidelijk zichtbaar is voor de gebruiker.
  • Indien een merk/teken van N.A.C.A. B.V. genoemd of aangehaald wordt op de website, dient de benoeming duidelijk voorzien te worden van het geregistreerd merkteken "®" ofwel het handelsmerkteken "™". Tevens dient op elke pagina waarop het merk/teken gebruikt wordt een duidelijke vermelding opgenomen te worden dat het merk/teken eigendom is van N.A.C.A. B.V.

Handhaving

N.A.C.A. B.V. controleert regelmatig of aan deze gebruiksvoorwaarden wordt voldaan. Als u vragen of bedenkingen heeft met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden of de manier waarop N.A.C.A. B.V. omgaat met koppelingen, kunt u schrijven naar:

N.A.C.A. B.V. h.o.d.n. ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl
Afdeling Gebruiksvoorwaarden
Postbus 84033
3009 CA Rotterdam
Nederland

Wanneer we formele, geschreven klachten ontvangen op dit adres, is het het beleid van N.A.C.A. B.V. om met de betreffende klant contact op te nemen over zijn bedenkingen. We zullen samenwerken met de toepasselijke wetgevende instanties, inclusief lokale instanties voor informatieverstrekking, om eventuele problemen wegens klachten met betrekking tot het gebruik van de website op te lossen die niet kunnen worden opgelost tussen N.A.C.A. B.V. en een individu.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen uw rechten onder deze gebruiksvoorwaarden niet beperken zonder uw uitdrukkelijke toestemming, en we verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zullen zijn. Desondanks zullen we alle wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde diensten, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden). Elke versie van deze gebruiksvoorwaarden wordt boven aan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden. Als u aanvullende vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden heeft, kunt u op elk gewenst moment schrijven naar:

N.A.C.A. B.V. h.o.d.n. ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl
Afdeling Gebruiksvoorwaarden
Postbus 84033
3009 CA Rotterdam
Nederland

Sleutelwoorden: gebruiksvoorwaarden, disclaimer, informatieverstrekking, aansprakelijkheidsbeperking, eigendomsvoorbehoud, koppelingsbeleid

Vragen?

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst.

ma t/m vr van 09:00 tot 17:00

Hoofdkantoor:
Postbus 84033
3009 CA Rotterdam

KvK: 24264670
AFM: 12007143