Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/arbeidsongeschiktheid.nl/arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl/public/fw/plugins/sidebar/news/view.laatstenieuws.class.php on line 11
Aov - Arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl

Disclaimer

Gebruik van onze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

Geboden informatie

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de internetsite. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Aan door de gebruiker met behulp van de informatie op deze site uitgevoerde (kosten)berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (via een zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze pagina's of sites.

Privacy verklaring

Bij gebruik van deze website kunnen wij persoonlijke gegevens van u verwerken. Dit betreft o.a. gegevens die u zelf via vragenlijsten en/of formulieren hebt ingevuld. Bij het verwerken van deze gegevens waarborgen en respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden van de gevraagde gegevens

De verwerking van de gevraagde gegevens is uitsluitend gericht op het door de initiatiefnemers, partners en gerelateerde derden van Hypotheekrentes.nl kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten die verband houden met de gevraagde (financiële product) informatie alsmede t.b.v. promotionele activiteiten en statistische analyses aangaande werking en gebruik van de website. Daarnaast kan de informatie gebruikt worden om u te informeren over eventuele wijzigingen aangaande de website.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die naar uw computer worden gestuurd en op de computer worden opgeslagen teneinde interactie tussen u en de website mogelijk te maken. De gebruikte cookies op deze website zijn puur functioneel en noodzakelijk voor de werking van de website. De cookies worden niet automatisch verwijderd bij het verlaten van de site. Ons cookiebeleid is in overeenstemming met de Telecommunicatiewet van 5 juni 2012.

Intellectueel eigendom

Deze internetsite is bedoeld voor commerciële doeleinden, beheerd door N.A.C.A. B.V. met AFM nummer 12007143. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken, grafisch materiaal.

Vragen

Voor vragen over deze disclaimer en/of de wijze van persoonsgegevensverwerking kunt u contact opnemen met ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl, postbus 84033, 3009 CA Rotterdam. Indien u geen prijs meer stelt op de aangeboden informatie over producten of diensten, kunt u dit doorgeven via het contactformulier onderaan deze pagina.

Wijzigingen disclaimer

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient daardoor aanbeveling deze pagina geregeld te raadplegen.

Contactformulier

Let op: Dit formulier is slechts bedoeld om in contact te komen met onze organisatie. Helaas kunt u geen adviesvragen stellen via dit formulier. Om met een adviseur in contact te komen kunt u een premievergelijking doen of een adviesgesprek aanvragen.

Vragen?

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst.

ma t/m vr van 09:00 tot 17:00

Hoofdkantoor:
Postbus 84033
3009 CA Rotterdam

KvK: 24264670
AFM: 12007143