Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/arbeidsongeschiktheid.nl/arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl/public/fw/plugins/sidebar/news/view.laatstenieuws.class.php on line 11
Dienstverleningsdocument - Arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl

DienstVerleningsDocument

Ons landelijk werkende onafhankelijke adviesorganisatie is gespecialiseerd in financiële dienstverlening en bemiddeling voor zelfstandigen en starters op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna te noemen ‘aov’) -markt. In onze werkwijze staan zelfstandigen en starters op de aov-markt centraal: de persoonlijke situatie en de persoonlijke wensen van de zelfstandige en starter vormen het uitgangspunt in de komst tot een onafhankelijk en professioneel financieel advies. In deze dienstenwijzer geven wij een invulling aan deze werkwijze en maken wij jou wegwijs bij onze centrale organisatie: N.A.C.A. B.V. h.o.d.n. ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl. Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

 • Organisatie
 • Bereikbaarheid
 • Lidmaatschappen en registraties
 • Dienstverlening
 • Verwachtingen
 • Klachtenprocedure
 • Speciaal voor starters

Organisatie

N.A.C.A. B.V. h.o.d.n. Starterslening.nl
Postbus 84033
3009CA Rotterdam
Fascinatio Boulevard 1158
2909VA Capelle Aan Den IJssel

Onze gespecialiseerde organisatie behartigt de belangen op het gebied van financiële diensten voor zelfstandigen en starters op de aov-markt.

Bereikbaarheid

Wij zijn op de volgende manieren te bereiken:

 • Telefoon

  Onze landelijke helpdesk is op werkdagen van 09:00 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 uur bereikbaar voor vragen op telefoonnummer 0886643826. Indien u reeds contact hebt gehad met één van onze financieel adviseurs, kunt u het beste direct met hem of haar contact opnemen. Dan wordt u gelijk door de juiste persoon verder geholpen.
 • Fax

  U kunt ons altijd faxen op faxnummer 0886643809. Indien u reeds contact hebt gehad met één van onze financieel adviseurs, kunt u het beste direct met hem of haar contact opnemen. Dan komt uw fax gelijk bij de juiste persoon aan.
 • E-mail

  Gelieve gebruik te maken van het contactformulier om ons een e-mail te sturen. Als u reeds een e-mailbericht van ons of één van onze adviseurs hebt ontvangen, kunt u ook op dat e-mailbericht reageren.
 • Internet

  Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan voor zelfstandigen en starters op de aov-markt. Ga naar www.ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.nl
 • Bezoek

  Hoewel u ons op werkdagen (uitsluitend op afspraak) op het hoofdkantoor kunt bezoeken tussen 09:00 en 17:00 uur, kunt u het beste direct contact opnemen met de aan u toegewezen adviseur voor bezoekinformatie. Wij werken met een groot landelijk netwerk van onafhankelijke, erkende en gespecialiseerde financieel adviseurs voor zelfstandigen en starters op de aov-markt. Daarom hebben wij ook een regiokantoor bij u in de buurt, met een financieel adviseur die uw dossier bij de hand heeft. Dat is wel zo makkelijk en snel.

Lidmaatschappen en registraties

Wij vinden het belangrijk dat u wordt geadviseerd door een betrouwbare, gemachtigde en officieel geregistreerde organisatie die voldoet aan de eisen die worden gesteld aan verantwoord ondernemerschap. Daarom vertellen wij u graag over welke lidmaatschappen en registraties wij beschikken.

 • Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)

  Al onze adviseurs in Nederland mogen zich kwalificeren als Erkend Hypotheekadviseur volgens de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH). Informeer bij de aan u toegewezen financieel adviseur naar zijn of haar registratienummer. Meer informatie over de kwalificatie kunt u lezen op SEH.nl.

 • AOV specialisatie

  Onze adviseurs hebben zich gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en adviseren in bestpassende verzekeringen voor zelfstandigen en starters.

 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  De AFM houdt krachtens de Wet Financieel Toezicht (WFT) toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Onze organisatie is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12007143. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op AFM.nl.

 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

  Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Verzekeringen, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij de Kifid is 300.004160.

 • Kamer van Koophandel (KvK)

  In het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) staan wij geregistreerd onder nummer 24264670. U kunt het handelsregister raadplegen op de website KVK.nl.

Dienstverlening

Onze landelijke organisatie is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders.

Regionale steunpunten

Wij werken met een landelijk netwerk van onafhankelijke, erkende en professionele financieel adviseurs. Zo is er ook voor zelfstandigen en starters op de aov-markt een gespecialiseerde adviseur bij u in de buurt. Indien u bent toegewezen aan één van deze regionale adviseurs, gelieve het dienstverleningsdocument van die adviseur te raadplegen. Hij of zij moet u dit dienstverleningsdocument overhandigen en met u bespreken. In dit dienstverleningsdocument wordt o.a. met u gesproken over de manier waarop de regionale adviseur beloond gaat worden. Denk aan de kosten voor de advisering en het uitvoeren van de door u gewenste werkzaamheden. Overigens is het eerste gesprek wat wij voor u inplannen altijd gratis en vrijblijvend.

Hoofdkantoor

Wij mogen en kunnen u van dienst zijn over de volgende onderwerpen:

 • Schadeverzekeringen
 • Levensverzekeringen
 • Hypothecair krediet
 • Starterssubsidies
 • Consumptief krediet
 • Betalen en sparen

Wij mogen en kunnen u de beste dienstverlening bieden om de volgende redenen:

 • Adviesvrij

  Wij hebben geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. U ontvangt dus onafhankelijk en eerlijk advies.

 • Ondernemersvrijheid

  Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze organisatie. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer. U krijgt dus het beste en een compleet advies.

 • Keuze van aanbieders

  De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij werken met speciale vergelijkingsprogramma's die het mogelijk maken om een objectieve analyse te maken van nagenoeg de gehele markt. Hierbij zijn wij gespecialiseerd in de mogelijkheden voor zelfstandigen en starters op de aov-markt. Het is goed om te weten dat u altijd een eerste gratis en vrijblijvend adviesgesprek van ons krijgt. U betaalt als zelfstandige of starter op de aov-markt (tenzij expliciet anders aangegeven) niets voor het bezoek aan de website, ook niet voor het telefonische contact en dus ook niet voor het eerste kennismakingsgesprek met onze regionale adviseur. Wij worden betaald middels de promotie van de diverse diensten die er voor zelfstandigen en starters zijn en voor de ondersteunende dienstverlening die wij aanbieden voor de regionale adviseurs. Op deze manier bent u zeker van een gedegen en onafhankelijk advies, zonder dat u vast zit aan verdere verplichtingen.

Verwachtingen

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten voor starters optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

 • Juiste en volledige informatieverstrekking

  Voor onze online, telefonische en persoonlijke adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij van u, afhankelijke van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw financiële situatie. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u kunnen geven.

 • Totaalbeeld

  Uw financiële positie kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben, zodat u als zelfstandige of starter op de aov-markt niets misloopt en ook niet later onvoorziene problemen tegenkomt. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het samenstellen van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket. Neem gerust de aanbieding(en) die u elders hebt ontvangen mee naar het financieel adviesgesprek met één van onze aangesloten adviseurs.

 • Wijzigingen doorgeven

  Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

 • Informatie doornemen

  Indien wij voor u een bepaalde financi¨le dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden.

Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten voor zelfstandigen en starters op de aov-markt. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. Vanzelfsprekend controleren wij de aan u verstrekte documenten ook.

Klachtenprocedure

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken, en dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt. Wij stellen het op prijs indien u uw klacht aan ons kenbaar maakt, zodat wij concreet iets kunnen doen om uw klacht te verhelpen.

 • Eerst de klacht kenbaar maken aan ons

  Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Stuur uw klacht bij voorkeur per post naar het postadres van de regionale adviseur met een kopie naar ons hoofdkantoor.

 • Daarna eventueel naar het klachteninstituut

  Indien wij er samen niet uitkomen kunt u zich altijd wenden tot het klachteninstituut Verzekeringen, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. Meer informatie over deze procedure kunt u lezen op KIFID.nl.

Speciaal voor starters en zelfstandigen

Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten, en zijn tegelijkertijd gespecialiseerd in financieel advies voor zelfstandigen en starters op de aov-markt. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Check geregeld onze website(s) op nieuwe mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.

Sleutelwoorden: dienstverleningsdocument, contactgegevens, centrale organisatie, beleidsprocedures, vergunningen, registraties, klachtenmelding

Vragen?

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst.

ma t/m vr van 09:00 tot 17:00

Hoofdkantoor:
Postbus 84033
3009 CA Rotterdam

KvK: 24264670
AFM: 12007143