Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/arbeidsongeschiktheid.nl/arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl/public/fw/plugins/sidebar/news/view.laatstenieuws.class.php on line 11
AOV Oversluiten/Afgesloten vanaf 2013 - Informatie over het oversluiten van ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen (AOV's) die vanaf 2013 zijn afgesloten. AOV Nederland www.arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl - Arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl

AOV afgesloten na 1 januari 2013

Wanneer u uw verzekering heeft afgesloten vanaf 1 januari 2013 valt uw verzekering al onder het provisieverbod. Dit betekent dat het salaris van de adviseur niet iedere maand vanuit de premie wordt betaald, maar via eenmalige advieskosten. Maar hoe kunt u er dan toch op vooruit gaan?

Huidige ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV)

Nu advieskosten direct betaald moeten worden aan de adviseur kan het aantrekkelijk lijken om via internet of direct bij een verzekeraar af te sluiten. Het grootste nadeel is dat u vaak toch onbewust beïnvloed wordt en dat dit resulteert in een niet geheel onafhankelijk ‘advies’. Het risico dat een verzekering wordt afgesloten die niet optimaal dekkend is op uw situatie is relatief groot, aangezien het een complex product betreft en vaak vele voorwaarden kent.

Indien een verzekeringsnemer geen advies denkt nodig te hebben is sinds 1 januari 2013 tevens een kennis- en ervaringstoets verplicht. De verzekeraar is ook altijd verplicht om de kosten voor het afsluiten (distributiekosten) in deze situatie erbij te vermelden. De kosten die dan bespaard worden vertalen zich vaak in een ongemerkt hogere premie. Zeker wanneer uit de voorwaarden blijkt dat u in veel gevallen helemaal geen recht hebt op een uitkering.

Ben ik voldoende verzekerd?

Wilt u weten of u echt voldoende bent gedekt of dat u beter kunt worden verzekerd?

Vraag hier een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Eén van onze erkende ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) adviseurs bij u in de buurt komt dan bij u thuis of op het werk langs om dit samen met u te beoordelen.

Advies over het oversluiten van een ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV)

Voor de tijd die de adviseur steekt in het oversluiten (met uitzondering van het gratis adviesgesprek) is de adviseur verplicht advieskosten te rekenen. Via onze adviseurs kunnen de advieskosten verspreid over maximaal 24 maanden betaald worden. Dit komt er in de praktijk vaak op neer – afhankelijk van de huidige verzekering – dat u alvast profiteert van een lagere premie per maand en niets merkt van de kosten van het oversluiten. De lagere premie en de advieskosten samen komen namelijk niet hoger uit dan de premie die u voorheen betaalde. Het bijkomend voordeel is dat u in de tussentijd beter verzekerd bent en na een aantal maanden houdt u meer geld over per maand, vanwege de lagere premie.

Fiscale aftrekbaarheid ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV)

De premie en oversluitkosten van een ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV)zijn aftrekbaar voor de belasting. Voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek via één van onze erkende specialisten in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen betaalt u niets.

Contracttermijn huidige ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV)

Na de eerste contracttermijn van meestal een jaar kunt u verzekeringen op ieder willekeurig moment oversluiten. Ook voordat deze termijn is afgelopen kan het zinvol zijn om u te laten adviseren over de mogelijkheden. De adviseur kan dan afspreken om voor u de polis op te zeggen per wanneer dit mogelijk is, wanneer u na het gratis adviesgesprek beslist om over te sluiten. U geniet dan zo optimaal mogelijk van de betere voorwaarden en/of een lagere premie.

Adviesgegevens
Totaal van de werkzaamheden moet 100% zijn.
Het verzekerde bedrag is het jaarinkomen dat u krijgt nadat u arbeidsongeschikt raakt. Dit is maximaal 80% van uw inkomen.
Persoonsgegevens

Vragen?

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst.

ma t/m vr van 09:00 tot 17:00

Hoofdkantoor:
Postbus 84033
3009 CA Rotterdam

KvK: 24264670
AFM: 12007143